Αρχική σελίδα » Εργαστηριακά μαθήματα

Τα μέλη ΔΕΠ του Εργαστηρίου και οι Συνεργάτες ΠΔ. 407 διδάσκουν τα εξής μαθήματα του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών:

Υποχρεωτικά

 • "Επιστημολογία των Φυσικών Επιστημών. Βασικές έννοιες και θεωρίες της Φυσικής Επιστήμης"
 • "Διδακτική των Φυσικών Επιστηµών"

Κυµαινόµενα

 • "Εκπαιδευτική Τεχνολογία στις Φυσικές Επιστήμες"
 • "Βιολογία"
 • "Ο Κόσµος µας: Η Διδασκαλία βασικών εννοιών Αστρονοµίας και Επιστηµών Γης"

Μαθήματα επιλογής

 • "Ειδικά Θέματα Βιολογίας: Ανατομία και Φυσιολογία Ανθρώπου"
 • "Αγωγή Υγείας Ι & ΙΙ"
 • "Διδακτική των Φυσικών Επιστημών σε Περιβάλλον ΤΠΕ"
 • "Περιβαλλοντική Εκπαίδευση"
 • "Ιστορία των Φυσικών Επιστημών: Αρχαία και Μεσαιωνική Επιστήμη"
 • "Θεωρίες της Φυσικής του 20ου αιώνα"
 • "Εκπαιδευτική Τεχνολογία"
 • Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών με Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)

Το εκπαιδευτικό έργο που επιτελείται στο Εργαστήριο αφορά στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση προπτυχιακών φοιτητών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης στα μαθήματα:

 • Διδακτική των Φυσικών Επιστημών
 • Εκπαιδευτική Τεχνολογία στις Φυσικές Επιστήμες
 • Διδασκαλία βασικών εννοιών Αστρονομίας και Επιστημών της Γης
 • Βιολογία
 • Εκπαιδευτική Τεχνολογία