Αρχική σελίδα » Εργαστηριακά μαθήματα » Εκπαιδευτική τεχνολογία

Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Οπτικοακουστικά Μέσα: Αρχές λειτουργίας και Εφαρμογές στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών

Σκοπός του μαθήματος αποτελεί η απόκτηση γνώσεων για δυνατότητες χρήσης και αξιοποίησης οπτικοακουστικών μέσων στην εκπαιδευτική πράξη και ειδικότερα στη διδασκαλία και μάθηση των Φυσικών Επιστημών. Παρουσιάζονται μια σειρά οπτικοακουστικών μέσων και διερευνώνται τρόποι ένταξή τους στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών.

Α. ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

Α1: Αναπαραγωγή Εικόνας και Ήχου
Ανακλαστικός Προβολέας, Προβολέας Slides, Τηλεόραση (Λυχνίας, LCD, Πλάσματος), Video (μαγνητικής ταινίας, DVD player), Video Προβολέας, Ηλεκτρονικός Υπολογιστής
Α2: Λήψη – Εγγραφή Εικόνας και Ήχου
Φωτογραφική Μηχανή, Μικρόφωνο, Κάμερα, Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή, Ψηφιακή Κάμερα
Α3: Μέσα Αποθήκευσης Εικόνας και Ήχου
Μέσα Χημικής Αλλοίωσης (Φιλμ, Διαφάνειες), Μαγνητικά Μέσα (Μαγνητικές Ταινίες, Μαγνητικοί Δίσκοι), Ψηφιακά Οπτικά Μέσα (CD, DVD), Μέσα Ηλεκτρονικής Αποθήκευσης (ROMs, Memory Sticks), Είδη Αρχείων Ηλεκτρονικής Αποθήκευσης (TIFF, PEG, MP3, WAV, VOB κτλ)
Α4: Βασικές Αρχές Επεξεργασίας Αρχείων – Εγγραφών Εικόνας – Ήχου
Επεξεργασία Ήχου, Επεξεργασία Εικόνας – Φωτογραφίας, Χειρισμός Κινηματογραφικών Εγγραφών, Ψηφιοποίηση, Μετάπτωση Αρχείων – Εγγραφών Εικόνας – Ήχου
Μαγνητικές Ταινίες Ήχου à Ψηφιακή Αποθήκευση, Φιλμ – Φωτογραφίες, Ψηφιακή Αποθήκευση, Ψηφιοποίηση Εγγράφων

Β. ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Εξετάζονται τρόποι ενσωμάτωσης οπτικοακουστικών μέσων στη διδασκαλία των Φ.Ε. με βάση:

  • τις αντιλήψεις για τη διδασκαλία και τη μάθηση στις Φ.Ε. (μετάδοση, ανακάλυψη ή εποικοδόμηση της γνώσης).
  • τις ανάγκες και δυσκολίες που παρουσιάζουν οι μαθητές/-τριες στις Φ.Ε., όπως αυτές καταγράφονται σε έρευνες στο πεδίο της  Διδακτικής των Φ.Ε.
  • τη συγκρότηση του διδακτικά μετασχηματισμένου επιστημονικού περιεχομένου.
  • τις απαιτήσεις για επιστημονικό γραμματισμό.
  • τα ερευνητικά δεδομένα από το πεδίο της παιδαγωγικής και ψυχολογίας σχετικά με τη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας.