Αρχική σελίδα » Προσωπικό

Διευθυντής του Εργαστηρίου, από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, είναι ο Κωνσταντίνος Σκορδούλης, Καθηγητής Φυσικής και Επιστημολογίας Φυσικών Επιστημών

Στο δυναμικό του ανήκουν τα μέλη Δ.Ε.Π.:


Το εργαστήριο υποστηρίζεται επίσης από τους διδάκτορές του, τους υποψήφιους διδάκτορες, τους μεταπτυχιακούς φοιτητές που εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία καθώς και από επιστημονικούς συνεργάτες.