Αρχική σελίδα » DI-STEM (Διάχυση STEM) » Η Κοινότητα Μάθησης

Η Κοινότητα Μάθησης

Η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών των τεσσάρων Κόμβων γίνεται αποτελεσματικότερη με τη δημιουργία μιας ψηφιακής κοινότητας μάθησης και πρακτικής που υποστηρίζεται από πλατφόρμα με δυνατότητα δημιουργίας ομάδων και φόρουμ για συζήτηση, μέσω της οποίας οι εκπαιδευτικοί ανταλλάζουν πρακτικές και απόψεις για το εκπαιδευτικό υλικό και τα έργα των συναδέλφων τους και λαμβάνουν ανατροφοδότηση από την Ομάδα Έργου.

Ακολουθήστε το σύνδεσμο https://eclass.gunet.gr/