Εκδόσεις

Κριτική Επιστήμη & Εκπαίδευση
ΚΡΙΤΙΚΗ: Περιοδικό για την Κριτική Επιστήμη και Εκπαίδευση | KRITIKI: international Journal for Critical Science and Education

Το εργαστήριο

Το Εργαστήριο Διδακτικής και Επιστημολογίας των Φυσικών Επιστημών (ΦΕ) και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών ιδρύθηκε το 2002 με το Π.Δ. 321/2002 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 278/19-11-2002 τ. Α΄.

Σκοπός της λειτουργίας του εργαστηρίου είναι:

α) Η μελέτη της ιστορικής εξέλιξης και η φιλοσοφική προσέγγιση βασικών εννοιών των Φυσικών Επιστημών καθώς και οι μέθοδοι διδασκαλίας τους.

β) Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών.

γ) Η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για θέματα Διδακτικής και Επιστημολογίας των Φυσικών Επιστημών.

δ) Η οργάνωση σεμιναρίων επιμόρφωσης, ημερίδων και συνεδρίων σε σχετικά θέματα.

Η Γραμματεία του Εργαστηρίου λειτουργεί καθημερινά στη Διεύθυνση:
Ναυαρίνου 13Α (4ος όροφος), γραφ. 9, Αθήνα 10680

Διευθυντής του Εργαστηρίου από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα
είναι ο
καθηγητής Κωνσταντίνος Σκορδούλης

 

Για την παλιά σελίδα του εργαστηρίου κατευθυνθείτε εδώ