Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό

Διευθυντής του Εργαστηρίου, από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, είναι ο Κωνσταντίνος Σκορδούλης, Καθηγητής Φυσικής και Επιστημολογίας Φυσικών Επιστημών

Στο δυναμικό του ανήκουν τα μέλη Δ.Ε.Π.:

  • Ευαγγελία Μαυρικάκη,  Καθηγήτρια Βιολογίας και Αγωγής Υγείας,
  • Αποστολία Γαλάνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Διδακτικής της Γεωγραφίας
  • Γιάννα Κατσιαμπούρα, Επίκουρη Καθηγήτρια Ιστορία των φυσικών επιστημών και κριτική εκπαίδευση

Και τα μέλη Ε.Δ.Ι.Π:


Το εργαστήριο υποστηρίζεται επίσης από τους διδάκτορές του, τους υποψήφιους διδάκτορες, τους μεταπτυχιακούς φοιτητές που εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία καθώς και από επιστημονικούς συνεργάτες.