Αρχική σελίδα » Ερευνητική Δραστηριότητα

Η έρευνα που διεξάγεται από το Εργαστήριο ακολουθεί τις εξής κατευθύνσεις:

  • Η συμβολή της Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών
  • Μέθοδοι διδασκαλίας των θεωριών της Σύγχρονης Φυσικής
  • Άτυπες μορφές εκπαίδευσης στις Φ.Ε. και η αλληλεπίδρασή τους με την τυπική εκπαίδευση
  • Επιστημονικός Γραμματισμός
  • Εφαρμογή των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Οι σύνδεσμοι στην αριστερή στήλη εμφανίζουν επιλεγμένες δημοσιεύσεις των μελών του Εργαστηρίου μέχρι το έτος 2007. Από την χρονολογία αυτή και μετά, οι ερευνητικές δημοσιεύσεις των μελών του Εργαστηρίου εμφανίζονται στην προσωπική ιστοσελίδα του κάθε συγγραφέα