Αρχική σελίδα » Ερευνητική Δραστηριότητα » Μέθοδοι διδασκαλίας των θεωριών της Σύγχρονης Φυσικής

Velentzas A., Halkia K., Skordoulis C.: 2005, Thought experiments in the theory of relativity and in quantum mechanics: Their presence in textbooks and in popular science books. Science & Education: http://dx.doi.org/10.1007/s11191-006-9030-1

Velentzas A., Halkia K., Skordoulis C., 2005, Thought Experiments in the Theory of Relativity and in Quantum Mechanics: Their Presence in Textbooks and in Popular Science Books.  e- Proceedings of the Eighth International History, Philosophy, Sociology & Science Teaching Conference "Teaching and Communicating Science", Leeds, England, July 15-18, 2005
http://www.ihpst2005.leeds.ac.uk/papers/Velentzas_Halkia_Skordoulis.pdf

Velentzas A., Halkia K., Skordoulis C.: 2005, Thought experiments in physics theories of the 20th century: A tool for popularization and teaching in secondary education. e-Proceedings of the ESERA 2005 conference, Barcelona, Spain, 28 August - 1 September, 2005 

Βελέντζας Α., Σπηλιοπούλου Ι., Χαλκιά Κ., Σκορδούλης Κ., 2004, Νοητικά πειράματα: Η παρουσίασή τους στο διαδίκτυο. Έρευνα για την παρουσίαση τεσσάρων νοητικών πειραμάτων στο διαδίκτυο με σκοπό την αξιοποίησή του στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών. Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου συνεδρίου για τη διδακτική των φυσικών επιστημών και τις νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση. Αθήνα 26-28 Νοεμβρίου 2004.

Βελέντζας Α., Χαλκιά Κ., 2005, Η αξιοποίηση των νοητικών πειραμάτων στη διδασκαλία της φυσικής με τη χρήση βιβλίων εκλαΐκευσης της επιστήμης. Η περίπτωση του μικροσκοπίου του Heisenberg . Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου συνεδρίου της Ένωσης για τη διδακτική των Φυσικών επιστημών (Ε.ΔΙ.Φ.Ε.), Διδακτική Φυσικών Επιστημών: Μέθοδοι και Τεχνολογίες  Μάθησης. Βόλος 7-9 Απριλίου 2006.

Velentzas A., Halkia K., Skordoulis C.: 2007, The use of thought experiments in Greek physics textbooks in the field of Newtonian mechanics. e- Proceedings of the International meeting IOSTE on critical analysis of school science textbooks., Hammamet, Tunisia 7-10 February 2007.

Βελέντζας Α., Χαλκιά Κ., Σκορδούλης Κ.: 2007, Η χρήση των νοητικών πειραμάτων στα σχολικά εγχειρίδια. Η περίπτωση παρουσίασης της νευτώνειας μηχανικής. Πρακτικά 5ου πανελλήνιου συνεδρίου για τη διδακτική των φυσικών επιστημών και τις νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση. Ιωάννινα 15-18 Μαρτίου 2007.

K. Dimitriadi & K. Halkia, "Difficulties in representing microscopic phenomena on the Internet: The case of Brownian Motion", 6th International Conference On Computer Based Learning in Science (CBLIS), proceedings vol. I p. 1077-1086, Cyprus, 5-10 July 2003.

Δημητριάδη, K, Χαλκιά, K. & Σκορδούλης, Κ., "Εννοιολογικές δυσκολίες και εμπόδια για την κατανόηση της Ειδικής Θεωρίας της Σχετικότητας", 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Ένωσης Ελλήνων Φυσικών “Εξελίξεις, Τάσεις, Επιτεύγματα και Διδακτική της Φυσικής”, 29-31 Ιανουαρίου & 1 Φεβρουαρίου 2004.

 Dimitriadi, Κ.,  Halkia, κ. & Skordoulis, Κ., “Prerequisites for the Conceptual Change of Key Concepts Essential for the Teaching of the Theory of Special Relativity”, EARLI 4th European Symposium “Conceptual Change: Philosophical, Historical, Psychological and Educational Approaches”, pp.207-209, Delphi, Greece, May 19-23, 2004.

Dimitriadi, Κ.,  Halkia, κ. & Skordoulis, Κ., “Basic Concepts of Special Theory of Relativity in Secondary Education: Do Students understand them?”, e-proceedings of the ESERA Conference, “Contributions of Research to Enhancing Students Interest in Learning Science”, Barcelona, 28 August-1 September, 2005.