Αρχική σελίδα » Ερευνητική Δραστηριότητα » Εφαρμογή των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Μανδρίκας Α., Κυριακού Κ., Ταμπάκης Κ., Ψωμιάδης Π., Σκορδούλης Κ., 2006), «Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Επιστημών για τους φοιτητές του ΠΤΔΕ Αθηνών: μια πρώτη αποτίμηση», 7ο Συνέδριο Περιβάλλοντος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών με θέμα «Περιβάλλον, Εκπαίδευση και Ποιότητα ζωής»,  24-26/11, Κόνιτσα.

Μανδρίκας Α., Ταμπάκης Κ., Τσιλίδης Μ., Χαλκίδης Α., Ψωμιάδης  Π., Χαλκιά Κ., Σκορδούλης Κ., 2006,  «Οι αντιλήψεις των μαθητών για το όζον ως παράγοντας σχεδιασμού εκπαιδευτικού λογισμικού για την περιβαλλοντική εκπαίδευση», 2ο Συνέδριο ΣΠΠΕ, 15-17/12, Αθήνα.