Αρχική σελίδα » Ερευνητική Δραστηριότητα » Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών στη Διδασκαλία των Φ.Ε.

Drakopoulou M., Skordoulis C., Halkia K., 2004, “History of Science (HOS) integration in 20thcentury Greek Primary School Science Textbooks”, European Education Research Association (EERA), European Conference on Educational Research (ECER), Web Proceedings, p. 14, Rethymnon, Crete.

Μ. Δρακοπούλου, Κ. Σκορδούλης, Κ. Χαλκιά, 2004, «Ανάλυση Στοιχείων Ιστορίας της Επιστήμης στα Σχολικά Εγχειρίδια Φυσικής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά τον 20ο αιώνα», Πρακτικά 3ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ιστορίας της Εκπαίδευσης, (CD-ROM), σ. 11, 1-3 Οκτωβρίου, Πάτρα.

Drakopoulou M., Skordoulis C., Halkia K., 2005, “History of Science in 20th century Greek Science Textbooks of Primary Education”, Proceedings International History, Philosophy and Science Teaching Conference, p. 12, Leeds, UK.

Δρακοπούλου Μ., 1997, «Ο ρόλος του Ορισμού στην κατανόηση των φυσικών εννοιών όπως αυτός παρουσιάζεται στα σχολικά εγχειρίδια του Δημοτικού Σχολείου», «Οι Φυσικές Επιστήμες και η Τεχνολογία στην Α/βαθμια Εκπαίδευση», Τομέας Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος, Π.Τ.Δ.Ε. Αθηνών, 7-8 Φεβρουαρίου, Αθήνα. 

Ε. Μανιάτη, Μ. Δρακοπούλου, Κ. Σκορδούλης, Λ. Χαλκιά, «Η Παρουσία της Ιστορίας της Επιστήμης στα Σχολικά Εγχειρίδια Φυσικής του πρώτου μισού του 20ου αιώνα», Πρακτικά 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου «Διδακτική των ΦΕ και Νέες Τεχνολογίες», σ. 374-381, Αθήνα.

Drakopoulou M., 1999, “Primary teachers’ cognitive organizers in classifying natural phenomena- the role of scientific stereotypes“, 8th European Conference for Research on Learning and Instruction- E.A.R.L.I. Conference, Gotenborg, Sweden.

Parkosidis I., Drakopoulou M., Skordoulis C., 2005, Development of Orientation Skills of 6th Grade Primary School Students Using Compass and Map: a Case Study”, EARLI Conference, Nicosia, Cyprus.  

Drakopoulou M., Parkosidis I., Skordoulis C., Halkia K., 2007, “Historical analysis of illustrations of scientific instruments in Greek primary school textbooks (1878 -1950)”, Proceedings IOSTE International Conference «Critical Analysis of School Science Textbooks », Tunisia.

Parkosidis I., Skordoulis C., 2005, “Greek Primary School Students’ Knowledge on Scientific Instruments and their History. Implementation of Activities for Developing Spatial Skills”, Proceedings of 8th International History, Philosophy, Sociology & Science Teaching Conference “Teaching and Communicating Science”, Leeds, England, July 15-18.

Parkosidis I., Skordoulis C., 2005,  “Investigation of the existing knowledge and conceptions of Greek 6th grade Primary School students towards Scientific Instruments and their History”, Proceedings of European Science Education Research Association Conference (ESERA) “Contributions of Research to Enhancing Students’ Interest in Learning Science”, Barcelona, Spain, 28/8-1/9.

Parkosidis I., Skordoulis C., 2006, “Pedagogical Aspects of Scientific Instruments”, The International Journal of Learning, 13 (1), 79-87.

Parkosidis I., Skordoulis C., 2007, “Developing spatial skills for middle school students using a modern technology navigational instrument”, The International Journal of Learning, 14 (1), 127-134.