Αρχική σελίδα » Ερευνητική Δραστηριότητα » Επιστημονικός Γραμματισμός

Halkia Kr., Mantzouridis D., 2005, “Students’ Views and Attidutes Towards the Communication Code Used in Press Articles About Science”, International Journal of Science Education, 27 (12), pp. 1395 – 1411.

Halkia Kr., Mantzouridis D., Skordulis K., 2005, «Printed and Digital Press Science: Ways of transforming Press Science into School Science», e – Proceedings of 5th Conferencce of ESERA: Contributions of Research to Enhancing Students’ Interest in Learning Science, 28-8/1-9, Barcelona.

Χατζή Μ., Κυριακού Κ., Μαντζουρίδης Δ., Πρίνου Λ., Σπηλιοπούλου Ι., 2003, «Τα κειμενικά είδη στα σχολικά εγχειρίδια των Φυσικών Επιστημών του Γυμνασίου»,  «Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: Έρευνα και πράξη», σ. 54-61, εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα, Απρίλιος- Μάιος-Ιούνιος.

Μαντζουρίδης Δ., Χαλκιά Κρ., Σκορδούλης Κ., 2004, «Η Εκλαΐκευση των Φυσικών Επιστημών στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης», «Θέματα στην Εκπαίδευση» – Τόμος 4- Τεύχος 2-3, σ.311-338, Leader Books AE, Αθήνα.

Μαντζουρίδης Δ., Χαλκιά Κρ., 2004, «Η Επιστήμη του Τύπου: Κώδικες Επικοινωνίας σε δημοσιεύματα του τύπου που αφορούν τις Φυσικές Επιστήμες», 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, Λουτράκι.

Μαντζουρίδης Δ., Χαλκιά Κρ., Σκορδούλης Κ., 2005, «Άρθρα Επιστήμης και Τεχνολογίας στα ΜΜΕ: Τρόποι μετασχηματισμού της επιστήμης του τύπου σε σχολική επιστήμη», Διημερίδα: «Διδακτική & Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: Άτυπες Μορφές Εκπαίδευσης και Νέες Τεχνολογίες, Αθήνα, 28-29 Μαΐου 2005.

Πρίνου Λ. & Χαλκιά Κρ. (2003), «Η συμβολή των εικόνων του Διαδικτύου στην εκπαιδευτική διαδικασία: Η περίπτωση της κυτταρικής διαίρεσης», Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με θέμα: «Η συμβολή της Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Φυσικών Επιστημών στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών», Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα, 8-11/5, 426-431.

Πρίνου Λ., Χαλκιά Κρ., Σκορδούλης Κ., 2003, «Οι λαμαρκιανές ερμηνείες μαθητών της Γ’ Γυμνασίου εμπόδιο στην κατανόηση της φυσικής επιλογής. Σκέψεις και επισημάνσεις», Περιοδικό «Θέματα στην Εκπαίδευση», εκδ. Leader Books, Αθήνα, Τόμος 4, Νο. 2-3, 299-309.

Prinou L., Halkia K., 2003, “Images of ‘Cell Division’ on the Internet”, Proceedings of the 6th International Conference: “Computer Based Learning in Science”, Vol. I: “New Technologies and Their Application in Education, Nicosia, Cyprus, 1103-1113.

Prinou L., Halkia K., Skordoulis C. 2004, “Conceptual Change: From Research to Instructive Practice. For a Timely Dealing with Students’ ‘Lamarckian’ Views”, 4th European Symposium: “Conceptual Change: Philosophical, Historical, Psychological, and Educational Approaches”, organized by EARLI (European Association for Research on Learning and Instruction), 19-23/5, Delphi, Greece, 84-87.

Πρίνου Λ., Χαλκιά Κρ,, Σκορδούλης Κ., 2004, «Η Θεωρία της εξέλιξης: Η αναγκαιότητα της διδασκαλίας της και η περιπέτειά της στο ελληνικό σχολείο», Πρακτικά του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή «Φυσικές Επιστήμες: Διδασκαλία, Μάθηση και Εκπαίδευση», Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΤΕΑΠΗ), Αθήνα, 26-28/11, τ. Α΄, 260-266.

Prinou L., Halkia K., Skordoulis C., 2005, “Teachers’ attitudes, views and difficulties regarding the teaching of evolution”, Proceedings of ESERA 2005 Conference: Contributions of Research to Enhancing Students’ Interest in Learning Science, 28/8 – 1/9, Barcelona, 229-231.

Prinou L., Halkia K., Skordoulis C., 2005, “Teaching the Theory of Evolution: Teacher’s Attitudes, Views and Difficulties”, Proceedings of International History, Philosophy and Science Teaching Conference, 8, Leeds, UK, July.

Γεωργάτου Μ., Πρίνου Λ., 2005, «Η σταθερή εξηγητική αξία της θεωρίας της φυσικής επιλογής», Περιοδικό «Κριτική», τ. 1.

Πρίνου Λ., Χαλκιά Κρ., Σκορδούλης Κ. (2006), «Οι «περιπέτειες» της θεωρίας της εξέλιξης στο ελληνικό σχολείο», Δημοσίευση στη ιστοσελίδα της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων (ΠΕΒ).

Prinou L., Halkia K., Skordoulis C., 2006, How Primary School Teachers Understand Adaptations and Relevant Biological Concepts”, Presentation of Poster in VIth Conference of European Researchers in Didactics of Biology 2006 (ERIDOB), Institude of Education, London, 11- 15/9.

Πρίνου Λ., Χαλκιά Κ., Σκορδούλης Κ., 2006, «Εκπαιδευτική Έρευνα και Σχολική Πράξη: Το παράδειγμα της Διδασκαλίας Εννοιών της Θεωρίας της Εξέλιξης στο Ελληνικό Σχολείο», Πανελλήνιο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων (ΠΕΒ) με Διεθνείς Συμμετοχές «Βιοεπιστήμες στον 21ο Αιώνα», Πολεμικό Μουσείο, Αθήνα, 13-15/4.

Πρίνου Λ., Χαλκιά Κρ., 2006, «Αντιλήψεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τις έννοιες της Προσαρμογής και της Εξέλιξης των οργανισμών και της διδασκαλίας τους στο Δημοτικό», 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο, ΕΔΙΦΕ, Βόλος, 7-9/4.