Αρχική σελίδα » Ερευνητική Δραστηριότητα » Άτυπες μορφές εκπαίδευσης στις Φ.Ε.

Σταύρου Ι., Σκορδούλης Κ., 2002, «Η εικόνα της Επιστήμης στα Ελληνικά Περιοδικά Επιστημονικής Φαντασίας», Πρακτικά Γ’ Πανελληνίου Συνεδρίου με θέμα: «Η Λογοτεχνία Σήμερα: Όψεις, Αναθεωρήσεις, Προοπτικές», Αθήνα 29-30/11-1/12.

Stavrou I., Skordoulis K., 2003, "The image of science in Greek science fiction magazines”, Web Proceedings of 4th ESERA Conference, 19 – 22/8, Utrecht, Netherlands.

Σταύρου Ι., Σκορδούλης Κ., Χαλκιά Κ., 2004, “Αντιλήψεις των παιδιών για την ύπαρξη εξωγήινης νοήμονος ζωής και διδασκαλία μέσω της ανάγνωσης κειμένων επιστημονικής φαντασίας”, Πρακτικά 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου Φυσικής: «Εξελίξεις, Τάσεις, Επιτεύγματα και Διδακτική της Φυσικής», Συμπόσιο: «Μορφές Επικοινωνίας στις Φυσικές Επιστήμες», Λουτράκι.

Σταύρου Ι., Σκορδούλης Κ., Χαλκιά Κ., 2005, «Αναφορά για τον Πλανήτη 3: Μια Διαθεματική Προσέγγιση Επιστημονικής Φαντασίας και Φυσικών Επιστημών», Πρακτικά Διημερίδας Ε.ΔΙ.ΦΕ. και Μ.Δ.Δ.Ε.,ΠΤΔΕ Παν/μίου Αθηνών: «Διδακτική και Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: Άτυπες Μορφές Εκπαίδευσης και Νέες Τεχνολογίες», 28-29/5, Αθήνα.

Σταύρου Ι., 2006, Εμείς και οι άλλοι: η Ετερότητα στα κείμενα Επιστημονικής Φαντασίας, περιοδικό Κριτική, 4, 21-33.