Αρχική σελίδα » DI-STEM (Διάχυση STEM) » Η ταυτότητα του DI-STEM

Η ταυτότητα του DI-STEM

Το πρόγραμμα «Διάχυση STEM» (Diffusion of STEM / DI-STEM) υλοποιείται με χρηματοδότηση από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) στο πλαίσιο της 3ης Προκήρυξης της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης» (ΑΔΑ: 9Μ2Λ46Μ77Γ-92Α)