Αρχική σελίδα » DI-STEM (Διάχυση STEM) » Συνεργαζόμενοι Κόμβοι Έρευνας και Καινοτομίας

Συνεργαζόμενοι Κόμβοι Έρευνας και Καινοτομίας

Ο Κόμβος 1 - Κόμβος Μαρασλείου Διδασκαλείου: αποτελεί προϋπάρχουσα δομή του Εργαστηρίου Διδακτικής και Επιστημολογίας Φυσικών Επιστημών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του ΠΤΔΕ και είναι οργανικά συνδεδεμένος με τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες των συνεργατών που απαρτίζουν επί το πλείστο την Ομάδα Έργου. Αποτελεί το σημείο αναφοράς των άλλων τριών Κόμβων που θα λειτουργήσουν σε τρεις συνεργαζόμενες σχολικές μονάδες, στις οποίες φοιτούν μαθητές με μεγάλο ηλικιακό και κοινωνικό εύρος, μιας και παρέχει την προς διάχυση τεχνογνωσία της εκπαίδευσης STEM.

Κόμβος 2 - 2ο Δημοτικό Σχολείο Μεσσήνης, υπό την Αιγίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πελοποννήσου

Κόμβος 3 - Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγ. Αναργύρων Αττικής, που ανήκει στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης & Δια Βίου Μάθησης και ακολουθεί της αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων

Κόμβος 4 - Εσπερινό Γενικό Λύκειο Αγ.Αναργύρων Αττικής, που ανήκει στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄Αθήνας.