Αρχική σελίδα » Εκδηλώσεις » Συναντήσεις Εργασίας
  • Σεμινάριο: "Ριζοσπαστικές Προσεγγίσεις της Επιστήμης και Ιστορία των Επιστημών” (6-8 Ιουλίου 2004, Ερμούπολη, Σύρος)
  • Σεμινάριο: "Επιστήμες και Κοινωνική Δικαιοσύνη” (28-30 Ιουνίου 2005, Ερμούπολη, Σύρος)
  • Σεμινάριο: "Ριζοσπαστικές Προσεγγίσεις στις Επιστήμες και στην Εκπαίδευση” (10-12 Ιουλίου 2006, Ερμούπολη, Σύρος)
  • 4η Συνάντηση Εργασίας:«Κριτικές προσεγγίσεις στις επιστήμες και την εκπαίδευση» (18-22 Ιουλίου 2007, Ελάτη Τρικάλων)
  • 5η Συνάντηση Εργασίας:«Κριτικές προσεγγίσεις στις επιστήμες και την εκπαίδευση» (14-20 Ιουλίου 2008, Ελάτη Τρικάλων)
  • 6η Συνάντηση Εργασίας:"Κριτικές προσεγγίσεις στις επιστήμες και τη εκπαίδευση" (14-17 Ιουλίου 2009, Ελάτη Τρικάλων)
  • 7η Συνάντηση εργασίας "ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ", Ελάτη Τρικάλων, 14-17 Ιουλίου 2010: www.hpdst.gr/el/events/elati/2010